forex ไม่มี swap

โบรกเกอร์ forex ที่ ฟรี ค่า swap | forex อิสลาม

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง

อันดับ
▾▴

▾▴
Popularity ฝากขั้นต่ำ
▾▴
ECN (ฝากขั้นต่ำ)
▾▴
เลเวอเรจ
▾▴
MT4 MT5 โบนัส
▾▴
ภาษาไทย ข้อมูล
1 Exness 5/5 $1 / 0.0001₿ $10 / 0.001₿ ≤2000:1 ข้อมูล
2 IC Markets 4/5 $200 ≤500:1 ข้อมูล
3 RoboForex 4/5 $10 $10 ≤2000:1 ข้อมูล
4 XM Group 4/5 $5 ≤1000:1 $50 ข้อมูล
5 FBS 3/5 $5 ≤3000:1 ข้อมูล
6 FxPro 3/5 ข้อมูล
7 JustMarkets 3/5 $1 $100 ≤3000:1 $30 ข้อมูล
8 LiteFinance 3/5 $10 ≤1000:1 ข้อมูล
9 AvaTrade 3/5 $100 ≤400:1 ข้อมูล
10 Tickmill 3/5 $100 $100 ≤500:1 $30 ข้อมูล
11 Vantage 4/5 $50 $500 ≤500:1 ข้อมูล
12 AMarkets 2/5 $100 $200 ≤3000:1 ข้อมูล
13 FP Markets 3/5 $100 $100 ≤500:1 ข้อมูล
14 HFM 3/5 ≤2000:1 ข้อมูล
15 IQ Option 3/5 ข้อมูล
16 IronFX 2/5 $100 $100 ≤1000:1 ข้อมูล
17 Pepperstone 3/5 $10 $10 ≤500:1 ข้อมูล
18 BlackBull 2/5 $1 $2000 ≤500:1 ข้อมูล
19 FreshForex 2/5 $10 / 0.001₿ $10 / 0.001₿ ≤2000:1 $2024 ข้อมูล
20 InstaForex 3/5 $1 ≤1000:1 $500 ข้อมูล
21 xChief 2/5 $10 ≤1000:1 $100 ข้อมูล
22 FXOpen 2/5 $1 / 0.0001₿ $100 / 0.01₿ ≤500:1 $10 ข้อมูล
23 Amega 2/5 $20 ≤1000:1 ข้อมูล
24 TradersWay 2/5 $1 $10 ≤1000:1 ข้อมูล
25 admirals 3/5 $1 ≤500:1 ข้อมูล
26 Alpari 3/5 $50 $300 ≤1000:1 ข้อมูล
27 FiboGroup 2/5 $1 $50 ≤3000:1 ข้อมูล
28 GrandCapital 2/5 $10 $500 ≤500:1 ข้อมูล
29 FxPrimus 2/5 $100 $100 ≤1000:1 ข้อมูล
30 worldforex 2/5 $1 ≤1000:1 $10 ข้อมูล
31 IC Trading 2/5 $200 ≤500:1 ข้อมูล
32 Plexytrade 2/5 $20 ≤1000:1 ข้อมูล
33 Fortrade 3/5 $100 $100 ≤200:1 ข้อมูล
34 FXTM 3/5 $50 $500 ข้อมูล
35 Fortrade Cyprus 3/5 $100 $100 ≤30:1 ข้อมูล
36 IFC Markets 2/5 $1000 ≤400:1 ข้อมูล
37 easyMarkets 2/5 $100 ≤400:1 ข้อมูล
38 NPBFX 2/5 $10 ≤1000:1 ข้อมูล
39 Orbex 2/5 $200 $500 ≤500:1 ข้อมูล
40 Plus500 4/5 $100 ≤30:1 ข้อมูล
Popularity 5/5
ฝากขั้นต่ำ $1 / 0.0001₿
ECN $10 / 0.001₿ (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤2000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 4/5
ฝากขั้นต่ำ $200
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 4/5
ฝากขั้นต่ำ $10
ECN $10 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤2000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 4/5
ฝากขั้นต่ำ $5
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
โบนัส $50
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $5
เลเวอเรจ ≤3000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
เลเวอเรจ ≤undefined:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $1
ECN $100 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤3000:1
MT4
MT5
โบนัส $30 Residents within EEA are not eligible for this bonus
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $10
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ ≤400:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $100
ECN $100 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
โบนัส $30
ภาษาไทย

Popularity 4/5
ฝากขั้นต่ำ $50
ECN $500 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $100
ECN $200 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤3000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $100
ECN $100 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

14
ข้อมูล
Popularity 3/5
เลเวอเรจ ≤2000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
เลเวอเรจ ≤undefined:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $100
ECN $100 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $10
ECN $10 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $1
ECN $2000 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $10 / 0.001₿
ECN $10 / 0.001₿ (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤2000:1
MT4
MT5
โบนัส $2024
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
โบนัส $500
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $10
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
โบนัส $100
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $1 / 0.0001₿
ECN $100 / 0.01₿ (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
โบนัส $10
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $20
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $1
ECN $10 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $50
ECN $300 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $1
ECN $50 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤3000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $10
ECN $500 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $100
ECN $100 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
โบนัส $10 Residents within EEA are not eligible for this bonus
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $200
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $20
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $100
ECN $100 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤200:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $50
ECN $500 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤undefined:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 3/5
ฝากขั้นต่ำ $100
ECN $100 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤30:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $1000
เลเวอเรจ ≤400:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ ≤400:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $10
เลเวอเรจ ≤1000:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 2/5
ฝากขั้นต่ำ $200
ECN $500 (ฝากขั้นต่ำ)
เลเวอเรจ ≤500:1
MT4
MT5
ภาษาไทย

Popularity 4/5
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ ≤30:1
MT4
MT5
ภาษาไทย


 ✚

บัญชีฟอเร็กซ์ที่ไม่มีสวอปหรือที่เรียกว่าบัญชีอิสลามเป็นบัญชีประเภทหนึ่งที่นําเสนอโดยโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์บางรายที่อนุญาตให้ผู้ค้าซื้อขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์ข้ามคืนซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกเก็บจากบัญชีฟอเร็กซ์มาตรฐาน บัญชีเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการอิสลามซึ่งห้ามการเรียกเก็บดอกเบี้ย

บัญชีที่ไม่มีสวอปทํางานโดยใช้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยกับการซื้อขายแต่ละครั้งแทนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์ ค่าคอมมิชชั่นนี้มักจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดการซื้อขายและจะจ่ายในเวลาที่ทําการซื้อขาย

แม้ว่าบัญชีที่ไม่มีสวอปอาจดึงดูดผู้ค้าที่ปฏิบัติตามหลักการอิสลาม แต่ก็สามารถเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์สําหรับผู้ค้าที่ไม่ต้องการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ค้าที่ต้องการถือตําแหน่งในช่วงเวลาที่สั้นกว่าหรือผู้ที่ไม่ต้องการสัมผัสกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการโรลโอเวอร์ข้ามคืน

นอกเหนือจากการขาดค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์แล้วบัญชีที่ไม่มีสวอปมักจะให้ประโยชน์อื่น ๆ เช่นสเปรดที่ต่ํากว่าและความยืดหยุ่นในการดําเนินการซื้อขายที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าบัญชีเหล่านี้อาจมีข้อ จํากัด อื่น ๆ เช่นการ จํากัด ขนาดการซื้อขายสูงสุดหรือประเภทของตราสารที่สามารถซื้อขายได้

โดยรวมแล้วบัญชีที่ไม่มีสวอปอาจเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์สําหรับผู้ค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์หรือผู้ที่ต้องการซื้อขายในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม สิ่งสําคัญคือต้องค้นคว้าอย่างรอบคอบและเปรียบเทียบตัวเลือกบัญชีที่ไม่มีสวอปที่แตกต่างกันก่อนตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์เนื่องจากข้อกําหนดและเงื่อนไขของบัญชีเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมาก


คำเตือนความเสี่ยง การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงระดับสูง จึงเป็นไปได้ที่คุณจะเสียเงินทั้งหมดของคุณ

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและไม่ได้มุ่งตรงไปที่ผู้อยู่อาศัยของ: ออสเตรเลีย · เบลเยียม · แคนาดา · สเปน · ฝรั่งเศส · อิสราเอล · ญี่ปุ่น · ลัตเวีย · นิวซีแลนด์ · Portugal · ตุรกี · สหรัฐอเมริกา ·