ໂບຣກເກີ Forex ແນະນຳ

ແນະນຳໂບຣກເກີທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ: ມີລະດັບຄວາມສ່ຽງອັນສູງຕໍ່ກັບທຶນຂອງທ່ານ.

Top
▾▴

▾▴
Popularity ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ
▾▴
ECN (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
▾▴
ເລເວລ
▾▴
MT4 MT5 ໂບນັດ
▾▴
ລາວ
1 IC Markets 4/5 $200 ≤500:1
2 Exness 5/5 $1 / 0.0001₿ $10 / 0.001₿ ≤2000:1
3 RoboForex 3/5 $10 / 0.001₿ $10 / 0.001₿ ≤2000:1
4 TradersWay 2/5 $1 $10 ≤1000:1
5 Weltrade 2/5 $25 ≤1000:1
6 XM Group 4/5 $5 $30
7 JustMarkets 3/5 $1 $100 ≤3000:1 $30
8 Alpari 3/5 $200 $300 ≤1000:1
9 FBS 3/5 $1 ≤3000:1 $70
10 LiteFinance 3/5 $10 ≤1000:1
11 FxPro 3/5 $100 ≤1000:1
12 Deriv 4/5 $5 ≤1000:1
13 Fortrade 2/5 $100 $100 ≤200:1
14 Pepperstone 3/5 $10 $10 ≤500:1
15 admirals 3/5 $1 ≤500:1 $100
16 Tickmill 3/5 $100 $100 ≤500:1 $30
17 AvaTrade 3/5 $100 ≤400:1
18 AMarkets 2/5 $100 $200 ≤3000:1
19 Vantage 3/5 $100 $500 ≤500:1
20 InstaForex 3/5 $1 ≤1000:1 $500
21 FXOpen 2/5 $1 / 0.0001₿ $100 / 0.01₿ ≤500:1 $10
22 IronFX 2/5 $100 $100 ≤1000:1
23 HFM 3/5 ≤1000:1
24 Trading212 3/5 $150 ≤20:1
25 OctaFx 4/5 $50 $100 ≤500:1
26 LQD 2/5 $20 ≤500:1
27 IQ Option 4/5
28 FXTM 3/5 $50 $500
29 FX Choice 2/5 $10 / 0.001₿ $100 / 0.01₿ ≤1000:1 $30
30 FreshForex 2/5 $1 $1 ≤2000:1 $2021
31 FP Markets 2/5 $100 $100 ≤500:1
32 Axi 2/5 $1 ≤400:1
33 NordFX 2/5 $5 $1000 ≤1000:1
34 FiboGroup 2/5 $1 $50 ≤1000:1
35 ForexChief 2/5 $10 ≤1000:1 $100
36 FxGlory 2/5 $1 ≤3000:1
37 SuperForex 2/5 $1 ≤2000:1 $88
38 IFC Markets 2/5 $1000 ≤400:1
39 BlackBull Markets 2/5 $1 ≤500:1
40 EagleFX 2/5 $10 ≤500:1
41 ThinkMarkets 2/5 $1 $500
42 NPBFX 2/5 $10 ≤1000:1
43 GrandCapital 2/5 $10 $500 ≤500:1
44 HYCM 2/5 $100 ≤30:1
45 LMFX 2/5 $10 ≤1000:1
46 Forex.com 3/5 $100
47 FxPrimus 2/5 $100 $100 ≤1000:1
48 Eightcap 3/5 $100 ≤500:1
49 SimpleFX 3/5 $1 / 0.0001₿ ≤500:1
50 N1CM 2/5 $5 ≤1000:1
51 ForexMart 2/5 $15 ≤3000:1
52 ActivTrades 2/5 $10 ≤200:1
53 easyMarkets 2/5 $100 ≤400:1
54 Mtrading 2/5 $100 ≤1000:1
55 Forexee 2/5 $50 $200 ≤500:1 $15
56 Land-FX 2/5 $300 $2000 ≤500:1
57 Orbex 2/5 $200 $500 ≤500:1
58 worldforex 2/5 $1 ≤1000:1 $10
59 Amega 2/5 $20 ≤1000:1
60 Coinexx 2/5 0.001₿ ≤500:1
61 FXGiants 2/5 $100 $200 ≤1000:1
62 Globex360 2/5 $100 ≤500:1
63 HF Markets 2/5 $50 ≤30:1
64 NSFX 2/5 $300 $3000 ≤50:1
65 XTB 4/5 ≤200:1
66 eToro 5/5
67 RoboMarkets 2/5 $100 $100 ≤30:1
68 Libertex 3/5 $100 ≤30:1
69 NAGA 2/5 $250 ≤30:1
70 Markets.com 2/5 $100 ≤300:1
Popularity 4/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $200
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 5/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1 / 0.0001₿
ECN $10 / 0.001₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤2000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10 / 0.001₿
ECN $10 / 0.001₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤2000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ECN $10 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $25
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 4/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $5
MT4
MT5
ໂບນັດ $30
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤3000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $30 Residents within EEA are not eligible for this bonus
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $200
ECN $300 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤3000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $70 Residents within EEA are not eligible for this bonus
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 4/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $5
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤200:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ECN $10 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $100
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $30
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤400:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $200 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤3000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $500
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1 / 0.0001₿
ECN $100 / 0.01₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $10
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

23
Popularity 3/5
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $150
ເລເວລ ≤20:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 4/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $50
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

26
Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $20
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 4/5
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $50
ECN $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10 / 0.001₿
ECN $100 / 0.01₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $30 Residents within EEA are not eligible for this bonus
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ECN $1 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤2000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $2021
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

32
Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤400:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $5
ECN $1000 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ECN $50 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $100
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤3000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤2000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $88
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1000
ເລເວລ ≤400:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ECN $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ECN $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

44
Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤30:1
MT4
MT5
ລາວ

45
Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1 / 0.0001₿
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

50
Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $5
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $15
ເລເວລ ≤3000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤200:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤400:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $50
ECN $200 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $15
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $300
ECN $2000 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $200
ECN $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $10
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $20
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ 0.001₿
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $200 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $50
ເລເວລ ≤30:1
MT4
MT5
ລາວ

64
Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $300
ECN $3000 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤50:1
MT4
MT5
ລາວ

65
Popularity 4/5
ເລເວລ ≤200:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 5/5
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤30:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 3/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤30:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $250
ເລເວລ ≤30:1
MT4
MT5
ລາວ

Popularity 2/5
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤300:1
MT4
MT5
ລາວ


 ✚

Forex ແມ່ນຫຍັງ?Forex ເປັນໄລຍະສັ້ນນໍາໃຊ້ສໍາລັບ "FOReign EXchange" (ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປເປັນ FX), ມັນແມ່ນປົກກະຕິການນໍາໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍຂະບວນການຂອງການຊື້ແລະຂາຍສະກຸນເງິນ. Forex ເປັນຕະຫຼາດໂລກສໍາຫລັບການຊື້ຂອງສະກຸນເງິນ, ມັນເປັນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໄດ້ເປີດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ຈາກຕອນແລງວັນອາທິດຈົນກ່ວາໃນຕອນກາງຄືນວັນສຸກ. Forex ເປັນຕະຫຼາດທາງດ້ານການເງິນຂອງແຫຼວຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍ huge: ໃນແຕ່ລະມື້, ຫຼາຍກ່ວາ 5 ພັນຕື້ໂດລາແມ່ນການແລກປ່ຽນ, ມີຄວາມສະເຫມີຢ່າງຫຼາຍຂອງການຊື້ຂາຍ.

ການຊື້ຂາຍ Forexຄ່າສະກຸນເງິນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງຕໍ່ກັນແລະກັນເນື່ອງຈາກຈໍານວນຂອງປັດໄຈເສດຖະກິດ, ດ້ານວິຊາການແລະທາງການເມືອງ. ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການຊື້ຂາຍ forex ແມ່ນການກໍາໄລຈາກການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນຫນຶ່ງກັບຄົນອື່ນໄດ້. ຄູ່ forex ທັງຫມົດແມ່ນໄດ້ດີທຸກທ່ານ, ໃນແງ່ຂອງການສະກຸນເງິນຫນຶ່ງກັບຄົນອື່ນ, ການຊື້ຂາຍ Forex ແມ່ນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຂອງພ້ອມໆກັນການຊື້ສະກຸນເງິນຫນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ການຂາຍຄົນອື່ນໄດ້. ແຕ່ລະຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີ "ພື້ນຖານ" ສະກຸນເງິນແລະ "ວຽກງານຕ້ານການ" ສະກຸນເງິນ. ສະກຸນເງິນຖານສະກຸນເງິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນແລະສະກຸນເງິນວຽກງານຕ້ານການນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບສິດທິໃນການ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນ EUR / USD, EUR ແມ່ນ "ພື້ນຖານ" ສະກຸນເງິນແລະຫຼຽນສະຫະລັດ "ວຽກງານຕ້ານການ" ສະກຸນເງິນ. ພໍ່ຄ້າ forex ຈະຊື້ຄູ່ສະກຸນເງິນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຄາດວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຕົນຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດແລະຂາຍເປັນຄູ່ສະກຸນເງິນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຄາດວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຕົນຈະລົງໃນອະນາຄົດ.

ເປັນນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍເປັນແນວໃດພໍ່ຄ້າຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານນາຍຫນ້າ forex ໄດ້. ນາຍຫນ້າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແລກປ່ຽນ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງເວທີການຄ້າທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພໍ່ຄ້າໃນການຊື້ແລະຂາຍສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ. ພໍ່ຄ້າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການຄົ້ນຄ້ວາແລະປຽບທຽບທາງເລືອກໃນການຊອກຫານາຍຫນ້າຊື້ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດເຫມາະຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ: ມີລະດັບຄວາມສ່ຽງອັນສູງຕໍ່ກັບທຶນຂອງທ່ານ. ການຊື້ຂາຍບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກໆຄົນ ແລະອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເສຍເງິນເກີນ ຈຳນວນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການແຜ່ກະຈາຍການ, ຫຼືນໍາໃຊ້ໂດຍ, ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງຢູ່ໃນປະເທດຫລືສິດອໍານາດໃດໆທີ່ກະຈາຍດັ່ງກ່າວຫຼືນໍາໃຊ້ຈະເປັນກົງກັນຂ້າມກັບກົດຫມາຍທ້ອງຖິ່ນຫຼືລະບຽບການແລະບໍ່ໄດ້ກໍາກັບຢູ່ອາໃສ: Australia · Belgium · Canada · Spain · France · Israel · Japan · Latvia · New Zealand · Portugal · Turkey · United States ·