ໂບຣກເກີ Forex ແນະນຳ

ແນະນຳໂບຣກເກີທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ: ມີລະດັບຄວາມສ່ຽງອັນສູງຕໍ່ກັບທຶນຂອງທ່ານ.

Top
▾▴
ໂບຣກເກີ
▾▴
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ
▾▴
ECN (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
▾▴
ເລເວລ
▾▴
MT4 MT5 ໂບນັດ
▾▴
ລາວ
1 IC Markets $200 ≤500:1
2 Exness $1 / 0.0001₿ $10 / 0.001₿ ≤2000:1
3 RoboForex $10 / 0.001₿ $10 / 0.001₿ ≤2000:1
4 Weltrade $25 ≤1000:1
5 XM Group $5 $30
6 JustMarkets $1 $100 ≤3000:1 $30
7 Alpari $200 $300 ≤1000:1
8 FBS $1 ≤3000:1 $70
9 LiteFinance $10 ≤1000:1
10 FxPro $100 ≤200:1
11 Deriv $5 ≤1000:1
12 Fortrade $100 $100 ≤200:1
13 Capital.com $20 ≤30:1
14 Pepperstone $10 $10 ≤500:1
15 admirals $1 ≤500:1
16 Tickmill $100 $100 ≤500:1 $30
17 AvaTrade $100 ≤400:1
18 AMarkets $100 $200 ≤1000:1
19 Vantage $100 $500 ≤500:1
20 InstaForex $1 ≤1000:1 $500
21 FXOpen $1 / 0.0001₿ $100 / 0.01₿ ≤500:1 $10
22 IronFX $100 $100 ≤1000:1
23 HFM ≤1000:1
24 Trading212 $150 ≤20:1
25 +500 CFD $100 ≤30:1
26 OctaFx $50 $100 ≤500:1
27 LQDFX $20 ≤500:1
28 IQ Option
29 FXTM $50 $500
30 FX Choice $100 / 0.01₿ $100 / 0.01₿ ≤200:1
31 TradersWay $1 $10 ≤1000:1
32 FreshForex $1 $1 ≤2000:1 $2021
33 FP Markets $100 $100 ≤500:1
34 Axi $1 ≤400:1
35 NordFX $5 $1000 ≤1000:1
36 FiboGroup $1 $50 ≤1000:1
37 ForexChief $10 ≤1000:1 $100
38 FxGlory $1 ≤3000:1
39 SuperForex $1 ≤2000:1 $88
40 IFC Markets $1000 ≤400:1
41 BlackBull Markets $200 ≤500:1
42 EagleFX $10 ≤500:1
43 ThinkMarkets $1 $500
44 NPBFX $10 ≤1000:1
45 Naga $250 ≤1000:1
46 GrandCapital $10 $500 ≤500:1
47 HYCM $100 ≤500:1
48 LMFX $10 ≤1000:1
49 Forex.com $100
50 FxPrimus $100 $100 ≤1000:1
51 Eightcap $100 ≤500:1
52 SimpleFX $1 / 0.0001₿ ≤500:1
53 NumberOne CM $5 ≤1000:1
54 ForexMart $1 ≤500:1
55 ActivTrades $100 ≤200:1
56 easyMarkets $100 ≤400:1
57 Mtrading $100 ≤1000:1
58 Forexee $50 $200 ≤500:1 $15
59 Land-FX $300 $2000 ≤500:1
60 Orbex $200 $500 ≤500:1
61 worldforex $1 ≤1000:1 $10
62 Amega $1 ≤1000:1
63 Coinexx 0.001₿ ≤500:1
64 FXGiants $100 $200 ≤1000:1
65 Globex360 $100 ≤500:1
66 HFM Europe $50 ≤30:1
67 NSFX $300 $3000 ≤50:1
68 XTB ≤200:1
69 eToro $50
70 RoboMarkets $100 $100 ≤30:1
71 Libertex $100 ≤30:1
72 Markets.com $100 ≤300:1
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $200
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1 / 0.0001₿
ECN $10 / 0.001₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤2000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10 / 0.001₿
ECN $10 / 0.001₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤2000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $25
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $5
MT4
MT5
ໂບນັດ $30
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤3000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $30 Residents within EEA are not eligible for this bonus
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $200
ECN $300 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤3000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $70 Residents within EEA are not eligible for this bonus
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤200:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $5
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤200:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $20
ເລເວລ ≤30:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ECN $10 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $30
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤400:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $200 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $500
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1 / 0.0001₿
ECN $100 / 0.01₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $10
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

23
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $150
ເລເວລ ≤20:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤30:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $50
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $20
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $50
ECN $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100 / 0.01₿
ECN $100 / 0.01₿ (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤200:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ECN $10 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ECN $1 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤2000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $2021
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

34
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤400:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $5
ECN $1000 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ECN $50 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $100
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤3000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤2000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $88
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1000
ເລເວລ ≤400:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $200
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ECN $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $250
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ECN $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

47
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

48
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $10
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1 / 0.0001₿
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $5
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤200:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤400:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $50
ECN $200 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $15
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $300
ECN $2000 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $200
ECN $500 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ໂບນັດ $10
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $1
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ 0.001₿
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $200 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤1000:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤500:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $50
ເລເວລ ≤30:1
MT4
MT5
ລາວ

67
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $300
ECN $3000 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤50:1
MT4
MT5
ລາວ

68
ເລເວລ ≤200:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $50
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ECN $100 (ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ)
ເລເວລ ≤30:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤30:1
MT4
MT5
ລາວ

ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ $100
ເລເວລ ≤300:1
MT4
MT5
ລາວ


 ✚

Forex ແມ່ນຫຍັງ?Forex ເປັນໄລຍະສັ້ນນໍາໃຊ້ສໍາລັບ "FOReign EXchange" (ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປເປັນ FX), ມັນແມ່ນປົກກະຕິການນໍາໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍຂະບວນການຂອງການຊື້ແລະຂາຍສະກຸນເງິນ. Forex ເປັນຕະຫຼາດໂລກສໍາຫລັບການຊື້ຂອງສະກຸນເງິນ, ມັນເປັນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໄດ້ເປີດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ຈາກຕອນແລງວັນອາທິດຈົນກ່ວາໃນຕອນກາງຄືນວັນສຸກ. Forex ເປັນຕະຫຼາດທາງດ້ານການເງິນຂອງແຫຼວຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍ huge: ໃນແຕ່ລະມື້, ຫຼາຍກ່ວາ 5 ພັນຕື້ໂດລາແມ່ນການແລກປ່ຽນ, ມີຄວາມສະເຫມີຢ່າງຫຼາຍຂອງການຊື້ຂາຍ.

ການຊື້ຂາຍ Forexຄ່າສະກຸນເງິນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງຕໍ່ກັນແລະກັນເນື່ອງຈາກຈໍານວນຂອງປັດໄຈເສດຖະກິດ, ດ້ານວິຊາການແລະທາງການເມືອງ. ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການຊື້ຂາຍ forex ແມ່ນການກໍາໄລຈາກການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນຫນຶ່ງກັບຄົນອື່ນໄດ້. ຄູ່ forex ທັງຫມົດແມ່ນໄດ້ດີທຸກທ່ານ, ໃນແງ່ຂອງການສະກຸນເງິນຫນຶ່ງກັບຄົນອື່ນ, ການຊື້ຂາຍ Forex ແມ່ນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຂອງພ້ອມໆກັນການຊື້ສະກຸນເງິນຫນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ການຂາຍຄົນອື່ນໄດ້. ແຕ່ລະຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີ "ພື້ນຖານ" ສະກຸນເງິນແລະ "ວຽກງານຕ້ານການ" ສະກຸນເງິນ. ສະກຸນເງິນຖານສະກຸນເງິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນແລະສະກຸນເງິນວຽກງານຕ້ານການນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບສິດທິໃນການ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນ EUR / USD, EUR ແມ່ນ "ພື້ນຖານ" ສະກຸນເງິນແລະຫຼຽນສະຫະລັດ "ວຽກງານຕ້ານການ" ສະກຸນເງິນ. ພໍ່ຄ້າ forex ຈະຊື້ຄູ່ສະກຸນເງິນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຄາດວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຕົນຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດແລະຂາຍເປັນຄູ່ສະກຸນເງິນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຄາດວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຕົນຈະລົງໃນອະນາຄົດ.

ເປັນນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍເປັນແນວໃດພໍ່ຄ້າຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານນາຍຫນ້າ forex ໄດ້. ນາຍຫນ້າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແລກປ່ຽນ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງເວທີການຄ້າທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພໍ່ຄ້າໃນການຊື້ແລະຂາຍສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ. ພໍ່ຄ້າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການຄົ້ນຄ້ວາແລະປຽບທຽບທາງເລືອກໃນການຊອກຫານາຍຫນ້າຊື້ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດເຫມາະຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ: ມີລະດັບຄວາມສ່ຽງອັນສູງຕໍ່ກັບທຶນຂອງທ່ານ. ການຊື້ຂາຍບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກໆຄົນ ແລະອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເສຍເງິນເກີນ ຈຳນວນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການແຜ່ກະຈາຍການ, ຫຼືນໍາໃຊ້ໂດຍ, ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງຢູ່ໃນປະເທດຫລືສິດອໍານາດໃດໆທີ່ກະຈາຍດັ່ງກ່າວຫຼືນໍາໃຊ້ຈະເປັນກົງກັນຂ້າມກັບກົດຫມາຍທ້ອງຖິ່ນຫຼືລະບຽບການແລະບໍ່ໄດ້ກໍາກັບຢູ່ອາໃສ: Australia · Belgium · Canada · Spain · France · Israel · Japan · Latvia · New Zealand · Portugal · Turkey · United States ·