Οι καλύτερες εταιρείες Forex

Εδώ θα βρείτε τoν πληρέστερο οδηγό για τις εταιρίες Forex στα ελληνικα. Στο MrOption συγκεντρώσαμε τις καλύτερες online εταιρείες για συναλλαγές φόρεξ.

Προειδοποίηση ρίσκου: Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει. 74-89% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Top
▾▴
Χρηματιστής
▾▴
ελληνικα Ελάχιστη κατάθεση
▾▴
μπονους
▾▴
MT4 MT5 ECN (Ελάχιστη κατάθεση)
▾▴
γνωμη
1 5€ 25€
T&C Clients registered under Trading Point of Financial Instruments Ltd are not eligible for bonuses
γνωμη
www
2 100€
γνωμη
www
3 10€
γνωμη
www
4 1€ 100€
γνωμη
www
5 5€ 200€
γνωμη
www
6 200€ 200€
γνωμη
www
7 1€ 10€ 100€
γνωμη
www
8 1€ 300€
γνωμη
www
9 150€ 200€
γνωμη
www
10 100€
γνωμη
www
11 250€ 2000€
γνωμη
www
12 100€
γνωμη
www
13 200€ 300€
γνωμη
www
14 1€ 500€
γνωμη
www
15 250€ 250€
γνωμη
www
16 200€ 1000€
γνωμη
www
17 100€ 100€
γνωμη
www
18 250€
γνωμη
www
19 25€ 30€ 25€
γνωμη
www
20 100€
γνωμη
www
21 50€ 50€
γνωμη
www
22 100€
γνωμη
www
23 100€
γνωμη
www
24 10€ 30€ 10€
γνωμη
www
25 10€ 10€
γνωμη
www
26 100€
γνωμη
www
27 100€ 100€
γνωμη
www
28 1€ 10000€
γνωμη
www
29 100€ 100€
γνωμη
www
30 1€ 50€
γνωμη
www
31 1000€
γνωμη
www
32 $100 $500
γνωμη
www
33 10€
γνωμη
www
34 1€ 50€
γνωμη
www
35 1€ 500€
γνωμη
www
36 1€
γνωμη
www
37 100€ 500€
γνωμη
www
38 $1 $50
γνωμη
www
39 1€
γνωμη
www
40 300€ 3000€
γνωμη
www
41 50€
γνωμη
www
42 10€ 500€ 1000€
γνωμη
www
43 100€ 100€
γνωμη
www
44 5€ 35€ 500€
γνωμη
www
45 20€
γνωμη
www
46 10€ 20€
γνωμη
www
47 5€ 1000€
γνωμη
www
48 100€ 500€
γνωμη
www
49 100€ 500€
γνωμη
www
50 100€ 5000€
γνωμη
www
51 25€
γνωμη
www
52 10€
γνωμη
www
53 $1
γνωμη
www
54 50€
γνωμη
www
55 50€ 15€ 200€
γνωμη
www
56 $250 $5000
γνωμη
www
57 $250 $100 $300
γνωμη
www
58 $1 $100
γνωμη
www
59 1€ 50€ 250€
γνωμη
www
60 1€ 5€
γνωμη
www
61 $1 $1
γνωμη
www
62 $5 $30
γνωμη
www
63 1€
γνωμη
www
64 1€ 2019€ 1€
γνωμη
www
ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 5€
μπονους 25€
T&C Clients registered under Trading Point of Financial Instruments Ltd are not eligible for bonuses
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 300€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 100€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 5€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 200€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 200€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 200€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 10€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 150€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 200€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 250€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 2000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 200€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 300€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 500€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 250€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 250€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 200€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 1000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 250€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 25€
μπονους 30€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 25€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 50€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 50€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
μπονους 30€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 10€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 10€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 10000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 50€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1000€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $100
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $500

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 50€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $1
μπονους $50
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 300€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 3000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 50€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
μπονους 500€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 1000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μπονους 100€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 5€
μπονους 35€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 20€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
μπονους 20€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 5€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 1000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 5000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 25€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 50€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 50€
μπονους 15€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 200€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $250
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $5000

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $250
μπονους $100
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $300

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $1
μπονους $100
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 50€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 250€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 5€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $1

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $5
μπονους $30
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 2019€
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 1€


 ✚

τι ειναι η Φορεχ?Forex είναι μια συντομευμένη όρος που χρησιμοποιείται για «Ξένου συναλλάγματος» (κοινώς γνωστό ως FX), είναι συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία της αγοράς και πώλησης νομισμάτων. Φορεχ είναι μια παγκόσμια αγορά για τις συναλλαγές των νομισμάτων, είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, από Κυριακή βράδυ έως Παρασκευή βράδυ. Forex είναι επίσης το πιο ρευστού χρηματοοικονομικού αγαθού, υπάρχει ένα τεράστιο όγκο συναλλαγών: κάθε μέρα, περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ανταλλάσσονται, πάντα υπάρχουν πολλά επαγγέλματα.

Οι συναλλαγές ForexΝομισματικές τιμές άνοδος και πτώση εναντίον του άλλου, λόγω του αριθμού των οικονομικών, τεχνικών και γεωπολιτικούς παράγοντες. Ο κοινός στόχος της forex διαπραγμάτευση είναι να επωφεληθούν από αυτές τις αλλαγές στην τιμή ενός νομίσματος έναντι άλλου. Όλα τα ζεύγη forex είναι εισηγμένες από την άποψη ενός νομίσματος έναντι άλλου, Φορεχ διαπραγμάτευση είναι η πράξη της ταυτόχρονα αγοράζουν ενός νομίσματος, ενώ οι πωλήσεις σε άλλο. Κάθε ζεύγος νομισμάτων έχει ένα «βασικό» νόμισμα και ένα νόμισμα «μετρητής». Το βασικό νόμισμα είναι το νόμισμα στα αριστερά του ζεύγους νομισμάτων και του μετρητή νομίσματος είναι στα δεξιά. Για παράδειγμα, σε EUR/USD, ΕΥΡΏ είναι το νόμισμα «βάση» και USD το νόμισμα «μετρητής». Forex έμπορος θα αγοράσει ένα ζεύγος νομισμάτων, αν αναμένει τη συναλλαγματική ισοτιμία θα αυξηθεί στο μέλλον και να πουλήσει ένα ζεύγος νομισμάτων, αν αναμένει τη συναλλαγματική ισοτιμία θα πέσει στο μέλλον.

Τι είναι ένας μεσίτης?Οι έμποροι πρέπει να διεξάγουν τις συναλλαγές τους μέσω ενός μεσίτη forex. Ένας μεσίτης που ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή forex. Παρέχουν πλατφόρμες συναλλαγών που επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράζουν και να πωλούν συνάλλαγμα. Οι έμποροι πρέπει να λάβει το χρόνο για την έρευνα και να συγκρίνουν τις επιλογές για να βρείτε το broker που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.


Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Υπάρχει πιθανότητα να χάσετε όλες τις αρχικές επενδύσεις σας. 74-89% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμούς και δεν απευθύνονται σε κατοίκους των: Βέλγιο · Γαλλία · Ιαπωνία · Λατβία · Τουρκία · Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής ·