Οι καλύτερες εταιρείες Forex

Εδώ θα βρείτε τoν πληρέστερο οδηγό για τις εταιρίες Forex στα ελληνικα. Στο MrOption συγκεντρώσαμε τις καλύτερες online εταιρείες για συναλλαγές φόρεξ.

Προειδοποίηση ρίσκου: Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει.

Top
▾▴
Χρηματιστής
▾▴
ελληνικα Ελάχιστη κατάθεση
▾▴
μπονους
▾▴
μοχλευση
▾▴
MT4 MT5 ECN (Ελάχιστη κατάθεση)
▾▴
γνωμη
1 10€ έως 300:1
γνωμη
www
2 5€ έως 500:1
γνωμη
www
3 100€ έως 300:1
γνωμη
www
4 100€ έως 300:1
γνωμη
www
5 1000€ έως 200:1
γνωμη
www
6 1€ 10€ έως 500:1 100€
γνωμη
www
7 10€ έως 1000:1
γνωμη
www
8 1€ 1000€ έως 1000:1
γνωμη
www
9 250€ 25€ έως 500:1 2000€
γνωμη
www
10 1€ 123€ έως 3000:1
γνωμη
www
11 50€ έως 200:1 50€
γνωμη
www
12 100€ έως 300:1 100€
γνωμη
www
13 3€ έως 200:1 300€
γνωμη
www
14 250€ έως 200:1 250€
γνωμη
www
15 100€ έως 500:1
γνωμη
www
16 150€ έως 500:1 200€
γνωμη
www
17 25€ 30€ έως 500:1 25€
γνωμη
www
18 250€ έως 400:1
γνωμη
www
19 100€ έως 400:1
γνωμη
www
20 100€ έως 200:1 100€
γνωμη
www
21 200€ έως 500:1 1000€
γνωμη
www
22 100€ έως 400:1
γνωμη
www
23 200€ έως 500:1 200€
γνωμη
www
24 100€ έως 400:1
γνωμη
www
25 200€ έως 1000:1 300€
γνωμη
www
26 1000€ έως 400:1
γνωμη
www
27 100€ έως 200:1 100€
γνωμη
www
28 2000€ έως 500:1
γνωμη
www
29 100€ έως 1000:1 100€
γνωμη
www
30 100€ έως 300:1
γνωμη
www
31 50€ έως 500:1
γνωμη
www
32 1€ έως 5000:1
γνωμη
www
33 1€ έως 500:1 10000€
γνωμη
www
34 $100 έως 500:1 $500
γνωμη
www
35 50€ 15€ έως 500:1 200€
γνωμη
www
36 $10 έως 500:1 $10000
γνωμη
www
37 1€ έως 500:1
γνωμη
www
38 20€ έως 400:1
γνωμη
www
39 100€ 35€ έως 500:1 500€
γνωμη
www
40 100€ έως 500:1 5000€
γνωμη
www
41 1€ έως 500:1
γνωμη
www
42 10€ έως 500:1 10€
γνωμη
www
43 1€ έως 1000:1 50€
γνωμη
www
44 1€ έως 1000:1 100€
γνωμη
www
45 300€ έως 200:1 3000€
γνωμη
www
46 100€ 35€ έως 500:1 500€
γνωμη
www
47 5€ έως 1000:1 1000€
γνωμη
www
48 10€ 500€ έως 2000:1 1000€
γνωμη
www
49 100€ έως 200:1 100€
γνωμη
www
50 5€ 5€ έως 1000:1 500€
γνωμη
www
51 $1 έως 3000:1 $500
γνωμη
www
52 100€ έως 500:1 500€
γνωμη
www
53 $1 $50 έως 1000:1
γνωμη
www
54 $1 έως 3000:1
γνωμη
www
55 50€ έως 1000:1
γνωμη
www
56 25€ έως 1000:1
γνωμη
www
57 $250 έως 500:1 $5000
γνωμη
www
58 10€ 7€ έως 500:1
γνωμη
www
59 1€ 50€ έως 500:1 250€
γνωμη
www
60 $1 έως 1000:1 $1
γνωμη
www
61 1€ 5€ έως 500:1
γνωμη
www
62 $1 $100 έως 100:1
γνωμη
www
63 $250 $100 έως 500:1 $300
γνωμη
www
64 250€ έως 200:1
γνωμη
www
65 1€ έως 1000:1 1€
γνωμη
www
ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
μοχλευση έως 300:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 300:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 5€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 300:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1000€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 10€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 250€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 1000€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 250€
μπονους 25€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 2000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 123€
μοχλευση έως 3000:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 50€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 50€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 300:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 3€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 300€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 250€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 250€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 150€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 200€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 25€
μπονους 30€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 25€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 200€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 1000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 200€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 200€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 200€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 300€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1000€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 2000€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 300:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 50€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 5000:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 10000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $100
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $500

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 50€
μπονους 15€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 200€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $10
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $10000

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 20€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μπονους 35€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 5000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 10€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 50€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 300€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 3000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μπονους 35€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 5€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 1000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
μπονους 500€
μοχλευση έως 2000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 1000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 5€
μπονους 5€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $1
μοχλευση έως 3000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $500

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $1
μπονους $50
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $1
μοχλευση έως 3000:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 50€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 25€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $250
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $5000

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
μπονους 7€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 50€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 250€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $1
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $1

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 5€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $1
μπονους $100
μοχλευση έως 100:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $250
μπονους $100
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $300

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 250€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 1€


 ✚

τι ειναι η Φορεχ?Forex είναι μια συντομευμένη όρος που χρησιμοποιείται για «Ξένου συναλλάγματος» (κοινώς γνωστό ως FX), είναι συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία της αγοράς και πώλησης νομισμάτων. Φορεχ είναι μια παγκόσμια αγορά για τις συναλλαγές των νομισμάτων, είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, από Κυριακή βράδυ έως Παρασκευή βράδυ. Forex είναι επίσης το πιο ρευστού χρηματοοικονομικού αγαθού, υπάρχει ένα τεράστιο όγκο συναλλαγών: κάθε μέρα, περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ανταλλάσσονται, πάντα υπάρχουν πολλά επαγγέλματα.

Οι συναλλαγές ForexΝομισματικές τιμές άνοδος και πτώση εναντίον του άλλου, λόγω του αριθμού των οικονομικών, τεχνικών και γεωπολιτικούς παράγοντες. Ο κοινός στόχος της forex διαπραγμάτευση είναι να επωφεληθούν από αυτές τις αλλαγές στην τιμή ενός νομίσματος έναντι άλλου. Όλα τα ζεύγη forex είναι εισηγμένες από την άποψη ενός νομίσματος έναντι άλλου, Φορεχ διαπραγμάτευση είναι η πράξη της ταυτόχρονα αγοράζουν ενός νομίσματος, ενώ οι πωλήσεις σε άλλο. Κάθε ζεύγος νομισμάτων έχει ένα «βασικό» νόμισμα και ένα νόμισμα «μετρητής». Το βασικό νόμισμα είναι το νόμισμα στα αριστερά του ζεύγους νομισμάτων και του μετρητή νομίσματος είναι στα δεξιά. Για παράδειγμα, σε EUR/USD, ΕΥΡΏ είναι το νόμισμα «βάση» και USD το νόμισμα «μετρητής». Forex έμπορος θα αγοράσει ένα ζεύγος νομισμάτων, αν αναμένει τη συναλλαγματική ισοτιμία θα αυξηθεί στο μέλλον και να πουλήσει ένα ζεύγος νομισμάτων, αν αναμένει τη συναλλαγματική ισοτιμία θα πέσει στο μέλλον.

Τι είναι ένας μεσίτης?Οι έμποροι πρέπει να διεξάγουν τις συναλλαγές τους μέσω ενός μεσίτη forex. Ένας μεσίτης που ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή forex. Παρέχουν πλατφόρμες συναλλαγών που επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράζουν και να πωλούν συνάλλαγμα. Οι έμποροι πρέπει να λάβει το χρόνο για την έρευνα και να συγκρίνουν τις επιλογές για να βρείτε το broker που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.


Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Υπάρχει πιθανότητα να χάσετε όλες τις αρχικές επενδύσεις σας.

Οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμούς και δεν απευθύνονται σε κατοίκους των: Βέλγιο · Γαλλία · Ιαπωνία · Λατβία · Τουρκία · Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής ·