رتبه بندی بروکرهای فارکس

بهترین بروکر فارکس کدام است؟
در Mr Forex معتبرترین و پیشتازترین بروکرهای فارکس برای شما ارائه شده اند.
در زیر می توانید لیست بروکرهای فارکس.

هشدار خطر سرمایه شما در خطر است.

Top
▾▴
بروکر
▾▴
حداقل واریز
▾▴
ECN (حداقل واریز)
▾▴
اهرم
▾▴
MT4 MT5 پاداش
▾▴
فارسی اطلاعات
1 Alpari $200 $300 ≤1000:1 اطلاعات
2 LiteFinance $10 ≤1000:1 اطلاعات
3 RoboForex $10 / 0.001₿ $10 / 0.001₿ ≤2000:1 اطلاعات
4 AMarkets $100 $200 ≤1000:1 اطلاعات
5 IronFX $100 $100 ≤1000:1 اطلاعات
6 HFM ≤1000:1 اطلاعات
7 FX Choice $100 / 0.01₿ $100 / 0.01₿ ≤200:1 اطلاعات
8 TradersWay $1 $10 ≤1000:1 اطلاعات
9 NordFX $5 $1000 ≤1000:1 اطلاعات
10 FiboGroup $1 $50 ≤1000:1 اطلاعات
11 ForexChief $10 ≤1000:1 $100 اطلاعات
12 SuperForex $1 ≤2000:1 $88 اطلاعات
13 IFC Markets $1000 ≤400:1 اطلاعات
14 HYCM $100 ≤500:1 اطلاعات
15 Forexee $50 $200 ≤500:1 $15 اطلاعات
16 JustMarkets $1 $100 ≤3000:1 $30 اطلاعات
17 FxPro $100 ≤200:1 اطلاعات
18 Fortrade $100 $100 ≤200:1 اطلاعات
19 Pepperstone $10 $10 ≤500:1 اطلاعات
20 InstaForex $1 ≤1000:1 $500 اطلاعات
21 FXOpen $1 / 0.0001₿ $100 / 0.01₿ ≤500:1 $10 اطلاعات
22 Trading212 $150 ≤20:1 اطلاعات
23 +500 CFD $100 ≤30:1 اطلاعات
24 LQDFX $20 ≤500:1 اطلاعات
25 IC Markets $200 ≤500:1 اطلاعات
26 FreshForex $1 $1 ≤2000:1 $2021 اطلاعات
27 FP Markets $100 $100 ≤500:1 اطلاعات
28 Axi $1 ≤400:1 اطلاعات
29 Exness $1 / 0.0001₿ $10 / 0.001₿ ≤2000:1 اطلاعات
30 BlackBull Markets $200 ≤500:1 اطلاعات
31 EagleFX $10 ≤500:1 اطلاعات
32 ThinkMarkets $1 $500 اطلاعات
33 Weltrade $25 ≤1000:1 اطلاعات
34 NPBFX $10 ≤1000:1 اطلاعات
35 GrandCapital $10 $500 ≤500:1 اطلاعات
36 LMFX $10 ≤1000:1 اطلاعات
37 Eightcap $100 ≤500:1 اطلاعات
38 SimpleFX $1 / 0.0001₿ ≤500:1 اطلاعات
39 NumberOne CM $5 ≤1000:1 اطلاعات
40 ForexMart $1 ≤500:1 اطلاعات
41 Land-FX $300 $2000 ≤500:1 اطلاعات
42 Orbex $200 $500 ≤500:1 اطلاعات
43 worldforex $1 ≤1000:1 $10 اطلاعات
44 Amega $1 ≤1000:1 اطلاعات
45 Coinexx 0.001₿ ≤500:1 اطلاعات
46 Globex360 $100 ≤500:1 اطلاعات
47 HFM Europe $50 ≤30:1 اطلاعات
48 NSFX $300 $3000 ≤50:1 اطلاعات
49 XM Group $5 $30 اطلاعات
50 FBS $1 ≤3000:1 $70 اطلاعات
51 Deriv $5 ≤1000:1 اطلاعات
52 Capital.com $20 ≤30:1 اطلاعات
53 XTB ≤200:1 اطلاعات
54 admirals $1 ≤500:1 اطلاعات
55 Tickmill $100 $100 ≤500:1 $30 اطلاعات
56 AvaTrade $100 ≤400:1 اطلاعات
57 Vantage $100 $500 ≤500:1 اطلاعات
58 OctaFx $50 $100 ≤500:1 اطلاعات
59 IQ Option اطلاعات
60 FXTM $50 $500 اطلاعات
61 eToro $50 اطلاعات
62 RoboMarkets $100 $100 ≤30:1 اطلاعات
63 FxGlory $1 ≤3000:1 اطلاعات
64 Libertex $100 ≤30:1 اطلاعات
65 Naga $250 ≤1000:1 اطلاعات
66 Forex.com $100 اطلاعات
67 FxPrimus $100 $100 ≤1000:1 اطلاعات
68 ActivTrades $100 ≤200:1 اطلاعات
69 easyMarkets $100 ≤400:1 اطلاعات
70 Markets.com $100 ≤300:1 اطلاعات
71 Mtrading $100 ≤1000:1 اطلاعات
72 FXGiants $100 $200 ≤1000:1 اطلاعات
حداقل واریز $200
ECN $300 (حداقل واریز)
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $10
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $10 / 0.001₿
ECN $10 / 0.001₿ (حداقل واریز)
اهرم ≤2000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
ECN $200 (حداقل واریز)
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
ECN $100 (حداقل واریز)
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

6
اطلاعات
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100 / 0.01₿
ECN $100 / 0.01₿ (حداقل واریز)
اهرم ≤200:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1
ECN $10 (حداقل واریز)
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $5
ECN $1000 (حداقل واریز)
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1
ECN $50 (حداقل واریز)
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $10
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
پاداش $100
فارسی

حداقل واریز $1
اهرم ≤2000:1
MT4
MT5
پاداش $88
فارسی

حداقل واریز $1000
اهرم ≤400:1
MT4
MT5
فارسی

14
اطلاعات
حداقل واریز $100
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $50
ECN $200 (حداقل واریز)
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
پاداش $15
فارسی

حداقل واریز $1
ECN $100 (حداقل واریز)
اهرم ≤3000:1
MT4
MT5
پاداش $30 Residents within EEA are not eligible for this bonus
فارسی

حداقل واریز $100
اهرم ≤200:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
ECN $100 (حداقل واریز)
اهرم ≤200:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $10
ECN $10 (حداقل واریز)
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
پاداش $500
فارسی

حداقل واریز $1 / 0.0001₿
ECN $100 / 0.01₿ (حداقل واریز)
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
پاداش $10
فارسی

حداقل واریز $150
اهرم ≤20:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
اهرم ≤30:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $20
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $200
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1
ECN $1 (حداقل واریز)
اهرم ≤2000:1
MT4
MT5
پاداش $2021
فارسی

حداقل واریز $100
ECN $100 (حداقل واریز)
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

28
اطلاعات
حداقل واریز $1
اهرم ≤400:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1 / 0.0001₿
ECN $10 / 0.001₿ (حداقل واریز)
اهرم ≤2000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $200
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $10
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1
ECN $500 (حداقل واریز)
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $25
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $10
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $10
ECN $500 (حداقل واریز)
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

36
اطلاعات
حداقل واریز $10
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1 / 0.0001₿
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $5
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $300
ECN $2000 (حداقل واریز)
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $200
ECN $500 (حداقل واریز)
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
پاداش $10
فارسی

حداقل واریز $1
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز 0.001₿
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $50
اهرم ≤30:1
MT4
MT5
فارسی

48
اطلاعات
حداقل واریز $300
ECN $3000 (حداقل واریز)
اهرم ≤50:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $5
MT4
MT5
پاداش $30
فارسی

50
اطلاعات
حداقل واریز $1
اهرم ≤3000:1
MT4
MT5
پاداش $70 Residents within EEA are not eligible for this bonus
فارسی

حداقل واریز $5
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $20
اهرم ≤30:1
MT4
MT5
فارسی

53
اطلاعات
اهرم ≤200:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
ECN $100 (حداقل واریز)
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
پاداش $30
فارسی

حداقل واریز $100
اهرم ≤400:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
ECN $500 (حداقل واریز)
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $50
ECN $100 (حداقل واریز)
اهرم ≤500:1
MT4
MT5
فارسی

MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $50
ECN $500 (حداقل واریز)
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $50
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
ECN $100 (حداقل واریز)
اهرم ≤30:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $1
اهرم ≤3000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
اهرم ≤30:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $250
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
ECN $100 (حداقل واریز)
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
اهرم ≤200:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
اهرم ≤400:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
اهرم ≤300:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی

حداقل واریز $100
ECN $200 (حداقل واریز)
اهرم ≤1000:1
MT4
MT5
فارسی


 ✚

بازار فارکس چیست؟فارکس اصطلاح کوتاه برای "ارز" (معمولا به عنوان ارز شناخته می شود)، آن را به طور معمول مورد استفاده برای توصیف روند خرید و فروش ارز. فارکس یک بازار جهانی برای معامله ارز، بزرگترین بازار در جهان, 24 ساعت شبانه روز از یکشنبه شب تا جمعه شب باز است. فارکس نیز شناورترین بازار مالی، حجم معاملات بزرگ وجود دارد: هر روز بیش از 5 تریلیون دلار تبادل می شوند همیشه وجود دارد بسیاری از معاملات.

معامله در بازار فارکسارزش ارز افزایش و سقوط در برابر یکدیگر با توجه به عوامل اقتصادی و فنی و ژئوپولیتیک. هدف مشترک معامله در بازار فارکس این است که سود حاصل از این تغییرات در ارزش یک ارز در مقابل دیگری است. همه جفت فارکس از نظر یک ارز در مقابل دیگری نقل، فارکس عمل به طور همزمان خرید یک ارز در حالی که فروش دیگری است. هر جفت ارز ارز "پایه" و "با" ارز جاری است. ارز پایه ارز سمت چپ جفت ارز است و با ارز جاری در سمت راست است. به عنوان مثال، در یورو/دلار آمریکا، یورو ارز "پایه" و دلار است "با" ارز جاری. اگر او انتظار دارد که نرخ ارز خود را در آینده افزایش یابد و اگر او انتظار دارد که نرخ ارز خود را در آینده سقوط خواهد کرد از فروش جفت ارز معامله گر فارکس جفت ارز را خریداری کنید.

بروکر چیست؟معامله گران باید به انجام فعالیت های تجاری خود را از طریق کارگزار فارکس. کارگزار عمل به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده در معامله فارکس. آنها سکوهای معاملاتی است که اجازه می دهد معامله گران به خرید و فروش ارز خارجی ارائه. معامله گران این است که به زمان به تحقیق و مقایسه گزینه های برای پیدا کردن بروکر که بهترین متناسب با نیاز خود را.


هشدار خطر سرمایه شما در خطر است. ممکن است با از دست دادن بخشی یا تمام سرمایه‌گذاری خود مواجه شوید، لذا نباید پولی را سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را ندارید.

اطلاعات در مورد این سایت برای توزیع به در نظر گرفته شده، و یا استفاده شده توسط هر فرد در هر کشور یا حوزه قضایی که در آن چنین توزیع و یا استفاده خواهد بود بر خلاف قانون محلی و یا مقررات و است که در ساکنان کارگردانی: استرالیا · بلژیک · کانادا · اسپانیا · فرانسه · اسرائیل · ژاپن · لتونی · زلاند نو · کشور پرتغال · ترکیه · ایالات متحده آمریکا ·