อันดับโบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด

ที่นี่คุณจะได้พบกับโบรกเกอร์ Forex อันดับสูงสุดและที่น่าเชื่อถือ และแต่ละโบรกเกอร์มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้ในการพิจาณาตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ forex ได้ตามต้องการ

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง

อันดับ
▾▴
โบรกเกอร์
▾▴
ภาษาไทย ฝากขั้นต่ำ
▾▴
โบนัส
▾▴
เลเวอเรจ
▾▴
MT4 MT5 ECN (ฝากขั้นต่ำ)
▾▴
ข้อมูล
1 $200 จน 500:1 $200
ข้อมูล
www
2 $1 จน 9999:1 $300
ข้อมูล
www
3 $10 จน 2000:1 $10
ข้อมูล
www
4 $1 $100 จน 3000:1
ข้อมูล
www
5 $5 $30 จน 500:1
ข้อมูล
www
6 $100 จน 500:1 $100
ข้อมูล
www
7 $10 จน 1000:1
ข้อมูล
www
8 $1 จน 3000:1 $500
ข้อมูล
www
9 $10
ข้อมูล
www
10 $10 $200
ข้อมูล
www
11 $100 $30 จน 500:1 $100
ข้อมูล
www
12 $250 จน 200:1 $250
ข้อมูล
www
13 $1 $500 จน 1000:1
ข้อมูล
www
14 $200 จน 500:1 $200
ข้อมูล
www
15 $200 จน 500:1 $1000
ข้อมูล
www
16 $100 จน 400:1
ข้อมูล
www
17 $1 จน 400:1
ข้อมูล
www
18 $100 จน 500:1 $500
ข้อมูล
www
19 $50 จน 500:1 $100
ข้อมูล
www
20 $100 จน 400:1
ข้อมูล
www
21 $5 จน 1000:1 $1000
ข้อมูล
www
22 $1 $10 จน 500:1 $100
ข้อมูล
www
23 $1 $2020 จน 2000:1 $1
ข้อมูล
www
24 $1 จน 500:1
ข้อมูล
www
25 $200 จน 1000:1 $300
ข้อมูล
www
26 $5 จน 1000:1
ข้อมูล
www
27 $10 $500 จน 2000:1 $1000
ข้อมูล
www
28 $1 จน 1000:1 $50
ข้อมูล
www
29 $5 $35 จน 1000:1 $500
ข้อมูล
www
30 $1 จน 1000:1 $200
ข้อมูล
www
31 $100 จน 1000:1 $100
ข้อมูล
www
32 $100 จน 200:1 $100
ข้อมูล
www
33 $5 $50 จน 1000:1
ข้อมูล
www
34 $1 $50 จน 1000:1
ข้อมูล
www
35 $10 จน 500:1
ข้อมูล
www
36 $25 จน 1000:1
ข้อมูล
www
37 $1 $5 จน 500:1
ข้อมูล
www
38 $1 จน 1000:1 $50
ข้อมูล
www
39 $100 จน 200:1 $100
ข้อมูล
www
40 $1000 จน 400:1
ข้อมูล
www
41 $200 จน 500:1
ข้อมูล
www
42 $1 จน 3000:1
ข้อมูล
www
43 $10 จน 1000:1
ข้อมูล
www
44 $100 จน 1000:1
ข้อมูล
www
45 $1 จน 500:1
ข้อมูล
www
46 $50 จน 1000:1
ข้อมูล
www
47 $100 จน 1000:1 $500
ข้อมูล
www
48 $100 จน 500:1 $5000
ข้อมูล
www
49 $100 จน 30:1
ข้อมูล
www
50 $50 $15 จน 500:1 $200
ข้อมูล
www
51 $100 จน 400:1
ข้อมูล
www
52 $200 จน 400:1
ข้อมูล
www
53 $200 จน 500:1
ข้อมูล
www
54 $1 $100 จน 100:1
ข้อมูล
www
55 $300 จน 200:1 $3000
ข้อมูล
www
56 $100 จน 500:1
ข้อมูล
www
57 $1 จน 1000:1 $1
ข้อมูล
www
58 $100 จน 1000:1 $200
ข้อมูล
www
59 $300 จน 500:1 $2000
ข้อมูล
www
60 $1 จน 500:1 $10000
ข้อมูล
www
61 $250 จน 500:1 $5000
ข้อมูล
www
62 $150 จน 20:1
ข้อมูล
www
63 $20 จน 500:1
ข้อมูล
www
64 $250 จน 500:1 $2000
ข้อมูล
www
65 $1 จน 500:1
ข้อมูล
www
66 $100 จน 30:1 $100
ข้อมูล
www
67 $100 จน 300:1
ข้อมูล
www
68 $200 จน 500:1 $500
ข้อมูล
www
69 250€ จน 400:1
ข้อมูล
www
ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 9999:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $300

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $200
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $200

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $10
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $10
เลเวอเรจ จน 2000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $10

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
โบนัส $100
เลเวอเรจ จน 3000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $5
โบนัส $30
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $100

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $10
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 3000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $500

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $10
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $200

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
โบนัส $30
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $100

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $250
เลเวอเรจ จน 200:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $250

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
โบนัส $500
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $200
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $200

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $200
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $1000

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 400:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 400:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $500

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $50
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $100

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 400:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $5
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $1000

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
โบนัส $10
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $100

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
โบนัส $2020
เลเวอเรจ จน 2000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $1

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $200
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $300

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $5
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $10
โบนัส $500
เลเวอเรจ จน 2000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $1000

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $50

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $5
โบนัส $35
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $500

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $200

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $100

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 200:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $100

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $5
โบนัส $50
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
โบนัส $50
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $10
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 200:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $100

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $25
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
โบนัส $5
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $50

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1000
เลเวอเรจ จน 400:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $200
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 3000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $10
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $50
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $500

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $5000

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 30:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $300
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $2000

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $200
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $500

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 300:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 30:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $100

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $250
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $2000

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $20
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $150
เลเวอเรจ จน 20:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $250
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $5000

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $10000

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $200

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
เลเวอเรจ จน 1000:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $1

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $300
เลเวอเรจ จน 200:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $3000

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $1
โบนัส $100
เลเวอเรจ จน 100:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $200
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $200
เลเวอเรจ จน 400:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $100
เลเวอเรจ จน 400:1
MT4
MT5

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ $50
โบนัส $15
เลเวอเรจ จน 500:1
MT4
MT5
ECN (ฝากขั้นต่ำ) $200

ภาษาไทย
ฝากขั้นต่ำ 250€
เลเวอเรจ จน 400:1
MT4
MT5


 ✚

Forex คืออะไรForex เป็นคำย่อที่ใช้สำหรับ "แลกเปลี่ยน" (มักเรียกว่า FX) โดยปกติจะใช้เพื่ออธิบายกระบวนการของการซื้อ และขายสกุลเงิน Forex เป็นตลาดการซื้อขายสกุลเงิน มันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดตลอด 24 ชั่วโมงจากเย็นวันอาทิตย์จนถึงคืนวันศุกร์ Forex เป็นตลาดการเงินสภาพคล่องมากที่สุด มีปริมาณการซื้อขายใหญ่: แต่ละวัน มากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ที่มีการแลกเปลี่ยน มีเสมอมากของธุรกิจการค้า

ซื้อขายแลกเปลี่ยนค่าสกุลเงินขึ้น และลงแข่งกันเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์การเมือง เทคนิค เป้าหมายทั่วไปของการซื้อขายจะกำไรจากการแปลงค่าของสกุลเงินหนึ่งกับอีก คู่ forex ทั้งหมดเป็นเงินในแง่ของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีก ซื้อขายเป็นการกระทำของการซื้อหนึ่งสกุลเงินพร้อมกันในขณะที่การขายอีก คู่สกุลเงินแต่ละสกุลเงินเป็น "ฐาน" และ "เคาน์เตอร์" สกุลเงินได้ สกุลเงินฐานเป็นสกุลเงินที่ด้านซ้ายของคู่สกุลเงิน และสกุลเงินที่เคาน์เตอร์จะอยู่ด้านขวา ตัวอย่างเช่น ใน EUR/USD, EUR เป็น "สกุล" และเหรียญ "เคาน์เตอร์" สกุลเงิน เป็นนักลงทุนจะซื้อคู่สกุลเงินถ้าเขาคาดว่า อัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นในอนาคต และขายคู่สกุลเงินถ้าเขาคาดว่า อัตราแลกเปลี่ยนจะตกในอนาคต

นายหน้าคืออะไรผู้ค้าต้องดำเนินกิจกรรมซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ forex นายหน้าทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน มีระบบการซื้อขายที่ให้ผู้ซื้อขายการซื้อ และขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ค้าต้องใช้เวลาในการวิจัย และเปรียบเทียบตัวเลือกการค้นหาโบรกเกอร์ที่เหมาะกับความต้องการของ


คำเตือนความเสี่ยง การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงระดับสูง จึงเป็นไปได้ที่คุณจะเสียเงินทั้งหมดของคุณ

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและไม่ได้มุ่งตรงไปที่ผู้อยู่อาศัยของ: เบลเยียม · ฝรั่งเศส · ญี่ปุ่น · ลัตเวีย · ตุรกี · สหรัฐอเมริกา ·