Форекс брокерийн компани

Топ
▾▴

▾▴
Popularity доод хэмжээ
▾▴
ECN (доод хэмжээ)
▾▴
Хөшүүрэг
▾▴
MT4 MT5 Шагнал
▾▴
Монгол
1 Exness 5/5 $1 / 0.0001₿ $10 / 0.001₿ ≤2000:1
2 FxPro 3/5 $100
3 LiteFinance 3/5 $10 ≤1000:1
4 AvaTrade 3/5 $100 ≤400:1
5 Vantage 4/5 $50 $500 ≤500:1
6 IC Markets 4/5 $200 ≤500:1
7 RoboForex 4/5 $10 $10 ≤2000:1
8 XM Group 4/5 $5 ≤6000:1 $50
9 Deriv 4/5 $5 ≤1000:1
10 FBS 3/5 $5 ≤3000:1
11 JustMarkets 3/5 $1 $100 ≤3000:1 $30
12 admirals 3/5 $1 ≤500:1
13 Alpari 3/5 $200 $300 ≤1000:1
14 Tickmill 3/5 $100 $100 ≤500:1 $30
15 XTB 4/5 ≤200:1
16 AMarkets 2/5 $100 $200 ≤3000:1
17 FP Markets 3/5 $100 $100 ≤500:1
18 HFM 3/5 ≤2000:1
19 IC Trading 2/5 $200 ≤500:1
20 IQ Option 3/5
21 IronFX 2/5 $100 $100 ≤1000:1
22 LQDfx 2/5 $20 ≤1000:1
23 OctaFx 4/5 $50 $100 ≤500:1
24 Pepperstone 3/5 $10 $10 ≤500:1
25 ActivTrades 2/5 $10 ≤200:1
26 BlackBull Markets 2/5 $1 ≤500:1
27 Fortrade 3/5 $100 $100 ≤200:1
28 FreshForex 2/5 $10 / 0.001₿ $10 / 0.001₿ ≤2000:1 $2024
29 InstaForex 3/5 $1 ≤1000:1 $500
30 ThinkMarkets 3/5 $1 $500
31 Axi 3/5 $1 ≤400:1
32 xChief 2/5 $10 ≤1000:1 $100
33 FXTM 3/5 $50 $500
34 FxGlory 2/5 $1 ≤3000:1
35 FXOpen 2/5 $1 / 0.0001₿ $100 / 0.01₿ ≤500:1 $10
36 Amega 2/5 $20 ≤1000:1
37 Eightcap 3/5 $100 ≤500:1
38 Fortrade Cyprus 3/5 $100 $100 ≤30:1
39 IFC Markets 2/5 $1000 ≤400:1
40 Libertex 3/5 $100 ≤30:1
41 NordFX 2/5 $5 $1000 ≤1000:1
42 TradersWay 2/5 $1 $10 ≤1000:1
43 EagleFX 2/5 $10 ≤500:1
44 easyMarkets 2/5 $100 ≤400:1
45 FiboGroup 2/5 $1 $50 ≤3000:1
46 GrandCapital 2/5 $10 $500 ≤500:1
47 LMFX 2/5 $10 ≤1000:1
48 Markets.com 3/5 $100 ≤300:1
49 Mtrading 2/5 $100 ≤1000:1 $30
50 Weltrade 2/5 $25 ≤1000:1
51 FxPrimus 2/5 $100 $100 ≤1000:1
52 Land Prime 2/5 $300 $2000 ≤500:1
53 NPBFX 2/5 $10 ≤1000:1
54 SimpleFX 2/5 $1 / 0.0001₿ ≤500:1
55 worldforex 2/5 $1 ≤1000:1 $10
56 Coinexx 2/5 0.001₿ ≤500:1
57 ForexMart 2/5 $15 ≤3000:1
58 Orbex 2/5 $200 $500 ≤500:1
59 N1CM 2/5 $5 ≤1000:1
60 eToro 4/5
61 HYCM 2/5 $20 ≤30:1
Popularity 5/5
доод хэмжээ $1 / 0.0001₿
ECN $10 / 0.001₿ (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤2000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $100
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг ≤400:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 4/5
доод хэмжээ $50
ECN $500 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 4/5
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 4/5
доод хэмжээ $10
ECN $10 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤2000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 4/5
доод хэмжээ $5
Хөшүүрэг ≤6000:1
MT4
MT5
Шагнал $50
Монгол

Popularity 4/5
доод хэмжээ $5
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

10
Popularity 3/5
доод хэмжээ $5
Хөшүүрэг ≤3000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $1
ECN $100 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤3000:1
MT4
MT5
Шагнал $30 Residents within EEA are not eligible for this bonus
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $200
ECN $300 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $100
ECN $100 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Шагнал $30
Монгол

15
Popularity 4/5
Хөшүүрэг ≤200:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $100
ECN $200 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤3000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $100
ECN $100 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

18
Popularity 3/5
Хөшүүрэг ≤2000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $100
ECN $100 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $20
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 4/5
доод хэмжээ $50
ECN $100 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $10
ECN $10 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг ≤200:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $100
ECN $100 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤200:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $10 / 0.001₿
ECN $10 / 0.001₿ (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤2000:1
MT4
MT5
Шагнал $2024
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Шагнал $500
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $1
ECN $500 (доод хэмжээ)
MT4
MT5
Монгол

31
Popularity 3/5
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг ≤400:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Шагнал $100
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $50
ECN $500 (доод хэмжээ)
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг ≤3000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $1 / 0.0001₿
ECN $100 / 0.01₿ (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Шагнал $10
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $20
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $100
ECN $100 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤30:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $1000
Хөшүүрэг ≤400:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг ≤30:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $5
ECN $1000 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $1
ECN $10 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг ≤400:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $1
ECN $50 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤3000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $10
ECN $500 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

47
Popularity 2/5
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 3/5
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг ≤300:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Шагнал $30 Residents within EEA are not eligible for this bonus
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $25
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $100
ECN $100 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $300
ECN $2000 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $1 / 0.0001₿
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Шагнал $10 Residents within EEA are not eligible for this bonus
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ 0.001₿
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $15
Хөшүүрэг ≤3000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 2/5
доод хэмжээ $200
ECN $500 (доод хэмжээ)
Хөшүүрэг ≤500:1
MT4
MT5
Монгол

59
Popularity 2/5
доод хэмжээ $5
Хөшүүрэг ≤1000:1
MT4
MT5
Монгол

Popularity 4/5
MT4
MT5
Монгол

61
Popularity 2/5
доод хэмжээ $20
Хөшүүрэг ≤30:1
MT4
MT5
Монгол


 ✚

Forex гэж юу вэ?

Forex нь богиносгосон хугацаагаар ашиглаж "Гадаад валют" (гэгддэг FX), энэ нь ихэвчлэн ашиглаж үйл явцыг тайлбарлах нь худалдах, худалдан авах валют. Forex нь дэлхийн зах зээл дээр арилжаа валют, энэ нь хамгийн том зах зээл нь дэлхийн нээсэн 24 цаг өдөр нь ням гарагийн орой хүртэл баасан гарагийн орой. Forex нь хамгийн шингэн санхүүгийн зах зээл нь асар их байдаг арилжааны хэмжээ: өдөр бүр 5-аас дээш их наяд ам. доллар байгаа солилцож, үргэлж маш их арилжаа.

Forex онлайн арилжаа

Валютын үнэт зүйлс нэмэгдэж, намар биенийхээ эсрэг улмаас хэд хэдэн эдийн засаг, техникийн болон геополитикийн хүчин зүйлс. Нийтлэг зорилго нь гадаад валютын арилжааны ашиг олох эдгээр өөрчлөлтийн утга нь нэг валютын эсрэг өөр. Бүх гадаад валютын хос иш татсан хувьд нэг валютын харьцуулахад өөр, гадаад Валютын арилжаа юм үйлдэл нэгэн зэрэг худалдан авах нэг валют зарах байхад өөр. Бүр валютын хос нь "суурь" валют "counter" валют. Үндсэн валют нь валютын зүүн талд валютын хос, эсрэг валют нь зөв. Жишээ нь EUR/USD, EUR нь "суурь" валютын ам. ДОЛЛАР, "counter" валют. Гадаад валютын худалдаачин болно худалдан авах валютын хос бол тэр хүлээж, түүний ханш өсөх ирээдүйд худалдах валютын хос бол тэр хүлээж, түүний ханш унах болно, ирээдүйд.

Юу нь брокер?

Худалдаачид естой явуулах нь тэдний арилжааны үйл ажиллагааг forex брокер. Брокер үйлс зуучлагчийн хооронд нь худалдагч, худалдан авагч оролцсон нь гадаад валютын ажил гүйлгээ. Тэд өгөх арилжааны платформ боломжийг олгодог худалдаачид худалдах, худалдан авах гадаад валют. Худалдаачид байх цаг зав судалгаа, харьцуулах хувилбаруудыг олоход нь зуучлагч сайн нийцэж, тэдний хэрэгцээ.


Эрсдлийн Анхааруулга: хөрөнгө оруулалт эрсдэл өндөр түвшинд оролцуулах. Энэ нь таны бүх хөрөнгийг алдсан боломжтой юм.

энэ сайтад мэдээлэл түгээх зориулалттай биш юм, эсвэл өөр ашиглаж, ийм хуваарилалт эсвэл хэрэглээ нь орон нутгийн хууль, зохицуулалт, оршин суугчдад чиглэсэн ороогүй байна харшилж байх ямар ч улс орон, улсад аль нэг хүн: Australia · Belgium · Canada · Spain · France · Israel · Japan · Latvia · New Zealand · Portugal · Turkey · United States ·