ελληνικες εταιρειες Forex

Εδώ θα βρείτε τoν πληρέστερο οδηγό για τις εταιρίες Forex στην Ελλάδα. Δείτε τον πίνακα με τις πιο καλές ελληνικες εταιρείες Φορεχ.

Προειδοποίηση ρίσκου: Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει.

Top
▾▴
Χρηματιστής
▾▴
ελληνικα Ελάχιστη κατάθεση
▾▴
μπονους
▾▴
μοχλευση
▾▴
MT4 MT5 ECN (Ελάχιστη κατάθεση)
▾▴
γνωμη
1 10€ έως 300:1
γνωμη
www
2 5€ 25€ T&C έως 500:1
γνωμη
www
3 100€ έως 300:1
γνωμη
www
4 1000€ έως 200:1
γνωμη
www
5 1€ 10€ έως 500:1 100€
γνωμη
www
6 1€ 1000€ έως 1000:1
γνωμη
www
7 250€ 25€ έως 500:1 2000€
γνωμη
www
8 1€ 123€ έως 3000:1
γνωμη
www
9 5€ έως 1000:1 500€
γνωμη
www
10 50€ έως 200:1 50€
γνωμη
www
11 100€ έως 300:1 100€
γνωμη
www
12 3€ έως 200:1 300€
γνωμη
www
13 250€ έως 200:1 250€
γνωμη
www
14 25€ 30€ έως 500:1 25€
γνωμη
www
15 150€ έως 500:1 200€
γνωμη
www
16 100€ έως 500:1
γνωμη
www
17 100€ έως 400:1
γνωμη
www
18 100€ έως 300:1
γνωμη
www
19 100€ έως 400:1
γνωμη
www
20 1€ έως 500:1
γνωμη
www
21 100€ έως 400:1
γνωμη
www
22 200€ έως 500:1 1000€
γνωμη
www
23 25€ έως 400:1
γνωμη
www
24 1000€ έως 400:1
γνωμη
www
25 100€ έως 200:1 100€
γνωμη
www
26 2000€ έως 500:1
γνωμη
www
27 100€ έως 1000:1 100€
γνωμη
www
28 100€ έως 300:1
γνωμη
www
29 5€ έως 500:1
γνωμη
www
30 1€ έως 200:1
γνωμη
www
31 1€ έως 500:1 10000€
γνωμη
www
32 $100 έως 500:1 $500
γνωμη
www
33 20€ έως 400:1
γνωμη
www
34 100€ 35€ έως 500:1 500€
γνωμη
www
35 100€ έως 500:1 5000€
γνωμη
www
36 10€ έως 500:1 10€
γνωμη
www
37 1€ έως 1000:1 100€
γνωμη
www
38 300€ έως 200:1 3000€
γνωμη
www
39 100€ 35€ έως 500:1 500€
γνωμη
www
40 100€ έως 200:1 100€
γνωμη
www
ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
μοχλευση έως 300:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 300:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 5€
μπονους 25€ T&C
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1000€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 10€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 1000€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 250€
μπονους 25€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 2000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μπονους 123€
μοχλευση έως 3000:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 5€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 50€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 50€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 300:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 3€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 300€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 250€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 250€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 150€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 200€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 25€
μπονους 30€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 25€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 300:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 200€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 1000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 25€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1000€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 2000€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 300:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 5€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 10000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση $100
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) $500

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 20€
μοχλευση έως 400:1
MT4
MT5

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μπονους 35€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 5000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 10€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 10€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 1€
μοχλευση έως 1000:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 300€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 3000€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μπονους 35€
μοχλευση έως 500:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 500€

ελληνικα
Ελάχιστη κατάθεση 100€
μοχλευση έως 200:1
MT4
MT5
ECN (Ελάχιστη κατάθεση) 100€


 ✚

Κάθε μεσίτη που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, μπορεί επίσης να λειτουργούν σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου μέσα από το λεγόμενο ευρωπαϊκό διαβατήριο.

Οι περισσότεροι από τους μεσίτες που εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα έχουν άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο ή την Μάλτα, που είναι οι κυριότερες χώρες όπου οι μεσίτες επιλέγουν να domiciliate τους έδρα στην Ευρώπη.

Μεσίτης πρέπει να συμμορφώνονται και να διατηρήσουν πολλές ρυθμιστικές του κανόνες για να πάρετε μια άδεια. Κανόνες θα μπορούσε να είναι ελαφρώς διαφορετική από μία χώρα σε μία άλλη, ωστόσο, ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών έχει μακράν σε υψηλότερα πρότυπα της εποπτείας από υπεράκτιες δικαιοδοσίες.


Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Υπάρχει πιθανότητα να χάσετε όλες τις αρχικές επενδύσεις σας.

Οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμούς και δεν απευθύνονται σε κατοίκους των: Βέλγιο · Γαλλία · Ιαπωνία · Λατβία · Τουρκία · Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής ·