Forex brokeri Srbija

Koja je najbolja firma za forex u srbiji? Pregled važnijih brokera sa najbitnijim osobinama.

Upozorenje o riziku: Trgovanje podrazumeva velik rizik

Top
▾▴
Broker
▾▴
srpski Minimalni depozit
▾▴
Bonus
▾▴
Poluga
▾▴
MT4 MT5 ECN (Minimalni depozit)
▾▴
Recenzija
1 10€ sve do 1000:1
Recenzija
www
2 200€ sve do 500:1 200€
Recenzija
www
3 1€ 500€ sve do 1000:1
Recenzija
www
4 1€ sve do 9999:1 300€
Recenzija
www
5 10€ sve do 2000:1 10€
Recenzija
www
6 1€ 100€ sve do 3000:1
Recenzija
www
7 5€ 25€ sve do 500:1
Recenzija
www
8 100€ sve do 200:1 100€
Recenzija
www
9 100€ sve do 500:1 100€
Recenzija
www
10 1€ sve do 3000:1 500€
Recenzija
www
11 10€
Recenzija
www
12 10€ 200€
Recenzija
www
13 100€ 30€ sve do 500:1 100€
Recenzija
www
14 250€ sve do 200:1 250€
Recenzija
www
15 100€ sve do 30:1
Recenzija
www
16 150€ sve do 500:1 200€
Recenzija
www
17 1€ 5€ sve do 500:1
Recenzija
www
18 200€ sve do 500:1 1000€
Recenzija
www
19 1€ sve do 1000:1 50€
Recenzija
www
20 100€ sve do 400:1
Recenzija
www
21 1€ sve do 400:1
Recenzija
www
22 100€ sve do 500:1 500€
Recenzija
www
23 50€ sve do 500:1 100€
Recenzija
www
24 100€ sve do 400:1
Recenzija
www
25 5€ sve do 1000:1 1000€
Recenzija
www
26 1€ 10€ sve do 500:1 100€
Recenzija
www
27 1€ 2020€ sve do 2000:1 1€
Recenzija
www
28 1€ sve do 500:1
Recenzija
www
29 5€ sve do 1000:1
Recenzija
www
30 10€ 500€ sve do 2000:1 1000€
Recenzija
www
31 1€ sve do 1000:1 50€
Recenzija
www
32 5€ 35€ sve do 1000:1 500€
Recenzija
www
33 1€ sve do 1000:1 200€
Recenzija
www
34 1000€ sve do 400:1
Recenzija
www
35 100€ sve do 1000:1 100€
Recenzija
www
36 100€ sve do 200:1 100€
Recenzija
www
37 200€ sve do 500:1
Recenzija
www
38 $1 sve do 3000:1
Recenzija
www
39 10€ sve do 1000:1
Recenzija
www
40 100€ sve do 1000:1
Recenzija
www
41 $5 $50 sve do 1000:1
Recenzija
www
42 1€ sve do 500:1
Recenzija
www
43 50€ sve do 1000:1
Recenzija
www
44 100€ sve do 1000:1 500€
Recenzija
www
45 1€ 50€ sve do 1000:1
Recenzija
www
46 10€ sve do 500:1
Recenzija
www
47 25€ sve do 1000:1
Recenzija
www
48 100€ sve do 500:1 5000€
Recenzija
www
49 300€ sve do 500:1 2000€
Recenzija
www
50 10€ sve do 1000:1 500€
Recenzija
www
51 300€ sve do 200:1 3000€
Recenzija
www
52 200€ sve do 500:1
Recenzija
www
53 $1 $100 sve do 100:1
Recenzija
www
54 100€ sve do 400:1
Recenzija
www
55 200€ sve do 400:1
Recenzija
www
56 1€ sve do 500:1
Recenzija
www
57 250€ sve do 500:1 2000€
Recenzija
www
58 100€ sve do 300:1
Recenzija
www
59 50€ 15€ sve do 500:1 200€
Recenzija
www
60 100€ sve do 20:1
Recenzija
www
61 $250 sve do 500:1 $5000
Recenzija
www
62 $1 sve do 1000:1 $1
Recenzija
www
63 100€ sve do 1000:1 200€
Recenzija
www
64 $20 sve do 500:1
Recenzija
www
65 1€ sve do 500:1 10000€
Recenzija
www
66 $100 sve do 500:1
Recenzija
www
67 $200 sve do 500:1 $500
Recenzija
www
68 250€ sve do 400:1
Recenzija
www
srpski
Minimalni depozit 1€
Poluga sve do 9999:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 300€

srpski
Minimalni depozit 10€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 200€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 200€

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 200:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 100€

srpski
Minimalni depozit 1€
Bonus 500€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 10€
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 10€
Poluga sve do 2000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 10€

srpski
Minimalni depozit 1€
Bonus 100€
Poluga sve do 3000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 30:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 5€
Bonus 25€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 100€

srpski
Minimalni depozit 1€
Poluga sve do 3000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 500€

srpski
Minimalni depozit 10€
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 200€

srpski
Minimalni depozit 100€
Bonus 30€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 100€

srpski
Minimalni depozit 250€
Poluga sve do 200:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 250€

srpski
Minimalni depozit 150€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 200€

srpski
Minimalni depozit 1€
Bonus 5€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 200€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 1000€

srpski
Minimalni depozit 1€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 50€

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 400:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 1€
Poluga sve do 400:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 500€

srpski
Minimalni depozit 50€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 100€

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 400:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 5€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 1000€

srpski
Minimalni depozit 1€
Bonus 10€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 100€

srpski
Minimalni depozit 1€
Bonus 2020€
Poluga sve do 2000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 1€

srpski
Minimalni depozit 1€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 5€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 10€
Bonus 500€
Poluga sve do 2000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 1000€

srpski
Minimalni depozit 1€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 50€

srpski
Minimalni depozit 5€
Bonus 35€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 500€

srpski
Minimalni depozit 1€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 200€

srpski
Minimalni depozit 1000€
Poluga sve do 400:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 100€

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 200:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 100€

srpski
Minimalni depozit 200€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit $1
Poluga sve do 3000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 10€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit $5
Bonus $50
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 1€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 50€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 500€

srpski
Minimalni depozit 1€
Bonus 50€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 10€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 25€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 5000€

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 20:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit $200
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) $500

srpski
Minimalni depozit $100
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 1€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 10000€

srpski
Minimalni depozit $20
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 200€

srpski
Minimalni depozit $1
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) $1

srpski
Minimalni depozit $250
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) $5000

srpski
Minimalni depozit 50€
Bonus 15€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 200€

srpski
Minimalni depozit 300€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 2000€

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 300:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 250€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 2000€

srpski
Minimalni depozit 1€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 200€
Poluga sve do 400:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 100€
Poluga sve do 400:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit $1
Bonus $100
Poluga sve do 100:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 200€
Poluga sve do 500:1
MT4
MT5

srpski
Minimalni depozit 300€
Poluga sve do 200:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 3000€

srpski
Minimalni depozit 10€
Poluga sve do 1000:1
MT4
MT5
ECN (Min. depozit) 500€

srpski
Minimalni depozit 250€
Poluga sve do 400:1
MT4
MT5


Upozorenje o riziku: Trgovanje podrazumeva velik rizik, stoga postoji mogućnost da izgubite sav uloženi kapital.

Informacije na ovom sajtu nije namenjen za distribuciju, ili upotrebe, bilo koja osoba u bilo kojoj zemlji ili jurisdikciji u kojoj bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti sa lokalnim zakonima ili propisima i nije usmeren na stanovnike: Belgija · Francuska · Japan · Latvija · Turska · Sjedinjene Američke Države ·