Sàn forex ECN

Vậy những sàn ECN nào là tốt nhất thế giới?

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro

Tôp
▾▴
sàn
▾▴
tiếng Việt MT4 MT5 ECN (Tiền gửi tối thiểu)
▾▴
Đánh Giá
1 $200
Đánh Giá
www
2 $300
Đánh Giá
www
3 $10
Đánh Giá
www
4 $300
Đánh Giá
www
5 $100
Đánh Giá
www
6 $500
Đánh Giá
www
7 $200
Đánh Giá
www
8 $100
Đánh Giá
www
9 $250
Đánh Giá
www
10 $200
Đánh Giá
www
11 $1000
Đánh Giá
www
12 $100
Đánh Giá
www
13 $1000
Đánh Giá
www
14 $1
Đánh Giá
www
15 $1000
Đánh Giá
www
16 $50
Đánh Giá
www
17 $500
Đánh Giá
www
18 $200
Đánh Giá
www
19 $100
Đánh Giá
www
20 $50
Đánh Giá
www
21 $100
Đánh Giá
www
22 $100
Đánh Giá
www
23 $100
Đánh Giá
www
24 $500
Đánh Giá
www
25 $5000
Đánh Giá
www
26 $200
Đánh Giá
www
27 $3000
Đánh Giá
www
28 $1
Đánh Giá
www
29 $500
Đánh Giá
www
30 $100
Đánh Giá
www
31 $2000
Đánh Giá
www
32 $5000
Đánh Giá
www
33 $200
Đánh Giá
www
34 $500
Đánh Giá
www
35 $10000
Đánh Giá
www
tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $300

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $10

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $300

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $250

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1000

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1000

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1000

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $50

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $50

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $5000

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $10000

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $5000

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $2000

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $3000

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1

tiếng Việt
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200


 ✚

ECN là gì?Những gì đứng? trong tiếng Anh, ECN là viết tắt của "Mạng lưới truyền thông điện tử". Nó là một công nghệ được sử dụng bởi các công ty môi giới kết nối khách hàng của họ trực tiếp với các nhà cung cấp thanh khoản của thị trường ngoại hối. Thật là một nhanh chóng mở rộng đường cho các thương nhân ngoại hối để làm ngành nghề của họ.

Công ty môi giới ECN là gì?

Môi giới ECN cung cấp cho khách hàng của họ một truy cập trực tiếp vào các thị trường liên ngân hàng, ngành nghề được gửi nặc danh thành một mạng lưới mà nó tự động phù hợp với các đơn đặt hàng từ nhà cung cấp thanh khoản như ngân hàng lớn, thủ tướng chính môi giới, tổ chức tài chính. Lúc đối diện, "các nhà hoạch định thị trường" môi giới (phòng không-ECN) có mặt khác của thương mại chính mình, tạo ra một xung đột lợi ích với khách hàng của họ. Công ty môi giới ECN cũng được gọi "Không có xử lý bàn" (NDD) môi giới.

Tại sao sử dụng một nhà môi giới ECN?

Ưu điểm:

 • Lây lan chặt chẽ
 • Tính thanh khoản sâu
 • Giá minh bạch, thị trường hướng lây lan, không có requotes, không có xung đột lợi ích: người môi giới thương mại không chống lại bạn
 • Nhanh nhất để thực hiện, độ trễ thấp, thấp sự trượt
 • Ngành nghề được đặt nặc danh
 • Khả năng cho scalping, tin tức kinh doanh và bảo hiểm rủi ro nhất có thể
 • Không ngắt kết nối trong các sự kiện tin tức

Nhược điểm:

 • Tiền gửi tối thiểu cao hơn để bắt đầu kinh doanh
 • Kích thước tối thiểu thương mại cao
 • Nền tảng không thân thiện cho người mới bắt đầu
 • Thúc đẩy nhỏ
 • Không có bảo đảm để ngăn chặn thiệt hại thực hiện

Môi giới ECN phí hoa hồng nhưng tổng chi phí cho một thương mại có xu hướng nhỏ hơn là với một tài khoản tiêu chuẩn Forex.


Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Bạn có thể dẫn đến mất hết vốn đầu tư.

Thông tin trên trang này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào nếu việc phân phối hoặc sử dụng đó trái ngược với luật pháp hoặc quy định của địa phương và không hướng tới cư dân: Bỉ · Pháp · Nhật bản · Latvia · Thổ Nhĩ Kỳ · nước Mỹ ·